Anexa– Comanda Servicii
Nr ||nr-anexa1|| La contract nr ||nr-anexa2|| din ||data-anexa||

1. Data: ||data-anexa||
2. Achizitorul solicita cotatie pret pentru urmatoarele servicii:||servicii||
3. Pretul convenit pentru realizarea serviciilor este de :||pret-servicii|| lei, pret Fara TVA / an.
4. Plata in prima luna a valabilitatii pentru anul semnarii pentru restul lunilor ramase.
5. Plata anuala se face in luna ||luna-plata|| pentru intreg anul in curs.
6. Valabilitate anexa : ||valabilitate-anexa|| pana la rezilierea contractului;
7. Deviz de Lucrare (daca e cazul) ||deviz-de-lucrare||
8. Incheiat in ||nr-exemplare|| exemplare.

Prestator,                                                                Achizitor,
||prestator||                                                            ||achizitor||

||nume-reprezentant||
||semnatura-reprezentant||